Ekoloģija

Mēs investējam ekoloģiski tīrā veidā iegūtā elektroenerģijā – apkures un ventilācijas tehnoloģijās.

Ekoloģija

Nākotne sākas šodien

Ekonomiskā un sociālā ekoloģija mums kā loģistikas pakalpojumu sniedzējiem ir prioritāte Nr.1. Mūsu atbildīgā attieksme pret dabu un cilvēku rod atspoguļojumu mūsu darbā, visos mūsu loģistiskās darbības procesu ietvaros.

Šobrīd ekoloģija ir izgājusi ārpus bioloģijas rāmjiem un pārvērtusies par starpdisciplināru zinātni, kas pēta vissarežģītākās cilvēka un apkārtējās vides mijiedarbības problēmas. Cilvēka un Dabas mijiedarbībai ir sava specifika. Cilvēkam piemīt saprāts, un tas sniedz viņam iespēju apzināties savu vietu dabā un uzdevumu uz Zemes. Attīstoties cilvēce nonāca aizvien lielākās pretrunās ar dabu. Šobrīd cilvēce jau nonākusi līdz apziņai, ka turpmāka dabas ekspluatācija var apdraudēt tās eksistenci.

Zinātni par „savām mājām” šobrīd pieņemts saukt par ekoloģiju.

Mēs rūpējamies par „savām mājām” un gribam nodrošināt tām ilgu mūžu, tāpēc rīkojam visdažādākos intelektuālos un inovatīvos pasākumus, lai dotu savai nozarei jaunu impulsu.

Mēs investējam ekoloģiski tīrā veidā iegūtā elektroenerģijā – apkures un ventilācijas tehnoloģijās.


Noliktavu ventilācijas energotaupības sistēma ražo 30-50% no nepieciešamā siltuma, izmantojot saules enerģijas paneļus Solar wall

  • Solar wall izmanto saules enerģiju un samazina kurināmā patēriņu.
  • Solar wall uzlabo gaisa kvalitāti iekštelpās un nodrošina komfortablu temperatūru darba zonā.
  • Šī tehnoloģija izmanto 5 reizes mazāk elektroenerģijas salīdzinot ar tām ventilācijas sistēmām, ko piedāvā citi piegādātāji.


Mēs izmantojam tehnoloģijas, kas aizsargā pret saules stariem.


Gaismu absorbējošo ekrānu sistēma ļauj regulēt apgaismojuma līmeni katrai telpai atsevišķi, lai nodrošinātu maksimāli komfortablu darba vidi ēkas iekštelpās.

Aktīva gāzu izmešu minimizēšana atmosfērā.

Pateicoties mūsdienīgu transportlīdzekļu izmantošanai, kuriem uzstādīta SCR (AdBlue) sistēma, mēs pastāvīgi uzturam zemu ogļskābās gāzes izmešu līmeni. SCR sistēma uz šodienu ir vislabākā izplūdes gāzu attīrīšanas sistēma, bet reaģents AdBlue nodrošina tās ilgstošu un efektīvu darbību. AdBlue – viens no mūsdienīgākajiem atjaunojošajiem reaģentiem, ko izmanto auto industrijā un kas apmierina kā ekologu, tā arī kravas pārvadājumu speciālistu prasības. Tāpat arī šajā programmā ietilpst palešu apmaiņas pasākumi un atkārtoti lietojamu iepakojumu materiālu izmantošana. Noliktavās izmanto elektriskos iekrāvējus, kas arī veicina ogļskābās gāzes izmešu samazinājumu.

Drošības un vides aizsardzības garantijas.

Mēs optimizējam mūsu biroju un noliktavu telpu balansu. Aktīvi tiek izmantota apgaismojuma kontroles sistēma, ierīkoti kustību sensori. Mūsu bīstamo kravu noliktavas atbilst visām ekoloģiskajām prasībām un visaugstākajiem drošības standartiem. Turklāt, izmantošanai nederīgā IT-aprīkojuma utilizēšana tiek uzticēta sertificētām un specializētām kompānijām.